Geschiedenis

Hoe “Mijn Trouwe Vriend” begon.  

Hiervoor moeten we teruggaan naar het einde van de oorlogsjaren, om precies te zijn de eerste zondag van me 1944.

In die tijd was er voor de mensen weinig gelegenheid zich te ontspannen en al enkele maanden koesterden enige hondenliefhebbers het plan om voor hun hobby een hondenvereniging te stichten.

Op die zondag in mei waren enkele hondenliefhebbers naar Meerveldhoven gegaan om daar te bedevaart te gaan.

Na de hoogmis kwamen deze mensen in café Hazendonk bij elkaar.

Onder het genot van enige pilskes werden de koppen bij elkaar gestoken en werd besloten een oprichtingsvergadering te beleggen.

Een aanplakbiljet werd aan de kerk te Zeelst opgehangen met de tekst: “Oproep voor het oprichten van een hondenvereniging op 9 mei om 8 uur in café Jos Schutjes, Muggenhol te Zeelst”.

De opkomst was boven verwachting, een vijftiental leden melden zich aan en het begin was gemaakt.

De vereniging werd “Mijn Trouwe Vriend” gedoopt en het bestuur werd gevormd.

Voorz. :  C.Coolen, secr. :  B.Kusters, 2e secr. :  J.v.Beek, penningm. : J.Schutjes en commissaris : M.v.Gestel.

Voor het bedrijfskapitaal gooide de een na de ander geld op tafel en het begin was gemaakt met een saldo van 20 gulden.

Nabij het vliegveld werd een geschikt oefenterrein uitgezocht, dat was toen nog mogelijk.

Omdat de Koninklijke Luchtmacht op Welschap neerstreek, moest onze vereniging later een ander oefenterrein zoeken en dit werd gevonden in de Brembocht en later te Zand-Oerle waar we na 2 locaties nog steeds gevestigd zijn.