Home

Welkom op de website van Politiehonden vereniging

Mijn Trouwe Vriend” Veldhoven

Over ons

Politiehondenvereniging  “Mijn Trouwe Vriend”  te  Veldhoven.
Een vereniging met enthousiaste leden, die (jonge) honden opleiden tot Politie- en/of 
bewakingshond. De vereniging is verbonden  aan de KNPV. (Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging) De KNPV is een landelijke vereniging die is onderverdeeld in afdelingen (per provincie).  Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in “kringen”. Onze vereniging maakt deel uit van de kring “De Kempen”.

-Primaire doelstelling van onze vereniging is het africhten van Politie honden, in de disciplines PH1 (Politiehond 1), PH2 (Politiehond 2), Object bewaking, Basis en Speurhond. Het streven is om een zo hoog mogelijk aantal punten te halen op de certificaat keuring.

Door intensieve training, liefst 4x per week, proberen we dit te bereiken. Er worden hoge eisen gesteld aan de honden. Hierbij wordt het principe van “belonen” en “straffen” gebruik gemaakt. Alles om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Geduld en consequentie zijn de meest belangrijke grond beginselen.

Er wordt medewerking van de leden verwacht om het doel te kunnen bereiken. Pakwerk (helper), acteren als keurmeester, onderhoud terrein en clubhuis, met als gemeenschappelijke doel :

Een geschikte hond africhten, die inzetbaar kan zijn voor politie, bewaking, speur- en/of  reddingshond.

-Een andere doelstelling is het opleiden van de geleiders van de honden, en/of een persoon te begeleiden tot het behalen van het officiële KNPV diploma “helper” (pakwerker).

Dit opleiden gaat stapsgewijs, opbouwend. Naarmate men vordert met zijn hond, worden er door de leden die de sport al lang beoefenen aanwijzingen en adviezen gegeven hoe men iets het beste kan aanpakken. Dit uiteraard conform de regels zoals gesteld door de KNPV.

Ook het begeleiden van een van de leden  tot HELPER is vrij intensief en vergt veel tijd, creativiteit, inventiviteit en energie van zowel de a.s helper alsook degenen die deze persoon begeleiden. De a.s. helper moet er op uit zijn zoveel mogelijk pakwerk te maken op zowel eigen, maar ook “vreemd” terrein.

-Na het doorlopen van een heel programma, dat gemiddeld 3 à 3,5 jaar duurt bij een trainingsritme van 4x per week kan de hond en zijn geleider deelnemen aan de keuringen en wedstrijden welke onder auspiciën van de KNPV worden georganiseerd.

Tijdens deze 3 à 3,5 jaar gaat de geleider met zijn hond regelmatig oefenen op vreemde terreinen (andere verenigingen). Gaat ook vaak zwemmen, conform de keuring regels, met zijn hond.

De officiële KNPV keuringen worden gehouden op terreinen van verenigingen die zich hiervoor hebben aangemeld.

Aan de hand van het aantal inschrijvingen zijn deze keuringen vaak ingedeeld over meerdere dagen en gaan er gemiddeld per dag 7 tot 10  honden op voor de keuring.

Honden die het hoogste puntenaantal behalen mogen eventueel deelnemen aan de selectie wedstrijden. Iedere afdeling van de KNPV mag 1 of 2 honden afvaardigen, aan de hand van het aantal behaalde punten, voor de Nationale Kampioenschappen van Nederland. (Eindhoven). Hiervoor worden alleen de 10 beste honden (per discipline) van Nederland geselecteerd. Het is dan ook een grote eer om hieraan te mogen deelnemen.

Blog

Contact

Contact:

Secretaris H.W. Kusters

Nieuwe Kerkstraat 19A

5507 LP Veldhoven

henkkusters@chello.nl

040-20151894